Att arbeta i förskolan - viktigt att veta

Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby har skrivit en bok med inspiration och verktyg till de som arbetar i förskolan och som ännu inte har en pedagogisk utbildning.

Författarna har skrivit denna bok utifrån hjälpsamma verktyg för att ge mer kunskap och inspiration till dig som är ny inför ett uppdrag i förskolan eller vill veta mer i nuvarande uppdrag.

Gunilla har en bakgrund som förskollärare, grundskollärare, pedagogista samt föreläsare. Leicy är konstnär, ateljerista och föreläsare. De båda författarna står bakom fler böcker som: Systematiskt kvalitetsarbete, Pedagogisk dokumentation och Material och Materialitet.

Uppdraget i fokus

Boken riktar sig till den som ännu inte har en pedagogisk utbildning, barnskötarutbildning eller förskollärarutbildning. Den utgår från frågor som: Vad är viktigt att veta när du arbetar i förskolan? ”Vad innebär uppdraget och vilket ansvar har du?”

Förskolan är en arbetsplats där allt är möjligt, där nutiden och framtiden möts och där du har möjligheten att påverka.

Med konkreta verktyg , case och frågeställningar guidar boken läsaren igenom vad som är viktigt att veta i förskolan. Vilka arbetar på en förskola? Hur kan en dag på en förskola se ut? Vad har vi för lagar och regler i förskolan och hur arbetar vi med språk och kommunikation i alla våra möten med varandra? Boken lyfter fram många tänkvärda delar som:

 • Utbildningar och Yrkesroller
 • Pedagogiskt förhållningssätt
 • Pedagogiska relationer

Författarna lyfter att förskolan är en plats fylld med relationer mellan individer och grupper. För att skapa relationer behöver vi vara nyfikna, kommunicera och visa tillit, respekt och förståelse. Då behöver vi också ställa oss frågor kring hur vi ser på vårt uppdrag i förskolan och vad det står för.

Hur vi tänker på vårt uppdrag påverkar vad vi gör med barnen och hur vi gör det.

En bok som väcker tankar

Boken ger en igenkänning i det som många redan vet, men efter att jag har läst boken ställer jag mig frågorna: På vilket sätt vet vi? Har vi missat något? Är det den egna föreställningen av vad jag tror mig veta och förstå, eller behöver dialogen få vägleda oss tillsammans för att få en samsyn?

Författarna lyfter att alla som arbetar i förskolan har ett gemensamt uppdrag, även om vi har olika utbildningar. Uppdraget styrs av läroplanen som beskriver vilka grundläggande värderingar som ska prägla arbetet tillsammans med barnen. Vars och ens tankar om uppdraget kommer att påverka arbetet, och hur vi bemöter och förhåller oss till barnen, kollegor och vårdnadshavare.

Boken kan användas som ett arbetsverktyg i olika utbildningar om yrket i förskolan men ger också möjligheter till den som ska påbörja ett arbete eller är i nuvarande arbete på en förskola att ställa frågor till kollegor eller rektor.

Hur tänker du kring barns rättigheter? Vilka erfarenheter har du? Hur arbetar ni med de på er förskola?

Case för dialog

Att arbeta med ”Case” som verktyg öppnar våra sinnen för att förflytta tanke och handling till det som står oss nära, verksamhetsnära. När vi i dialog med varandra få konkretisera och sätta ord på en handling kan vi ibland lättare förstå hur vissa situationer ser ut eller till och med kanske borde se ut. I boken finns flertalet hjälpsamma Case tex:

 • Hjälpa eller inte hjälpa
 • Två olika sätt att ta ansvar
 • Fokusera på det positiva
 • Svåra val i vardagen

När jag har gått igenom dessa Case och flertalet till utifrån boken ger det mig en direkt tanke av hur jag skulle vilja arbeta med detta i mina olika möten med barnskötare och förskoleassitenter i förskolan.

Något av de viktigaste vi har i förskolan som sker varje dag i alla olika typer av möten är: Språk och Kommunikation och Pedagogen- en språklig förebild.

Barn vill kommunicera när de har något att kommunicera om och någon som lyssnar. Därför behöver barn få rika erfarenheter och upplevelser av situationer, händelser med mera som dom kan och vill tala om.(Utbildningsdepartementet 2010)

Genom boken får du stöd i kroppsspråkets fem olika delar, när och var använder vi oss av dessa? Oavsett vilka barn du möter, är det i mötet och i relationen med barnen som det viktigaste arbetet finns.

Avslutningsvis

Jag skulle vilja avsluta med ett fint citat som författarna lyfter fram. Det kommer från boken ”Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan.”

Förskolan är en plats där vi lever delar av våra liv, inte något i väntan på någon annans liv sedan. Något märkvärdigare liv än det liv vi har finns inte, oavsett ålder. Därför måste vi vara omsorgsfulla, humoristiska och varma. Vi behöver hjälpas åt att fundera över hur livet tillsammans på våra förskolor ska levas”
(Karin och Per Alnervik 2017)

Jag skickar också med en tanke från mig: Förskolan är en plats där du är någons nutid och framtid!

Eleonor Hansson
Mentor för barnskötare och förskoleassistenter Mölndals stad

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad