Balltorpskogens förskola

Förskolan ligger i direkt anslutning till skogen med en stor, fin gård runt hela förskolan.

Balltorpsskogen

Äventyrspedagogik

Inriktningen för Balltorpskogen är äventyrspedagogik. Tanken med äventyrspedagogik är att man lär sig bättre om man använder hela kroppen, att man har roligt, upplever känslor och att man gör det tillsammans. Allas insatser är viktiga och man använder gruppens olika förmågor för att jobba mot ett gemensamt mål. Detta skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och skapar ett stort engagemang.
Äventyrspedagogiken använder utemiljön och naturen som arena för upplevelse och lärande.

Tillagningskök

Förskolan har sex hemvister på två våningar. Balltorpskogens förskola har eget tillagningskök och en matsal.

Relaterad information

Kontakt

Balltorpskogens förskola
Ålegårdsgatan 301
431 50 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Balltorpskogens förskola

Anna Åsheim
Rektor
Balltorpskogens förskola
Gundefjällets förskola
031 317 12 57

Dela på:

Senast uppdaterad