Hagåkers förskola

I sagans värld kan allting hända. Vi har ett temainriktat arbetssätt med fokus på ett mångsidigt och sammanhängande lärande för barnen. Sagoteman är den röda tråden som används för att väva in alla delar i läroplanen på ett lustfyllt sätt i temaarbetet under hela läsåret. Hagåkers förskola är en liten mysig förskola med fantastiska lokaler centralt i Mölndal. 

Utelek på skola

Enheten består av 3 förskolor med 14 grupper belägna i tre hus: Torallastigen, Jungfrustigen och Hagåker. Tillsammans bildar vi Bosgårdens pedagogiska enhet. På vår enhet lever vår målbild.

Hagåkers förskola har två avdelningar; Humle där de yngre barnen mellan 1-3 år går, och Timotej där de äldre barnen, mellan 3-6 år går. Vi samarbetar under framförallt morgnar och eftermiddagar vilket skapar goda relationer till alla barn på förskolan.

På Humle och Timotej anser vi att det är viktigt att barnen ska få känna att de lyckas varje dag och arbetar hela tiden för att anpassa utbildningen till de barn som deltar i den. Vi tror att barn klarar mycket själva om de ges rätt förutsättningar samt ett stort förtroende.

Språkets utveckling och betydelse för barnen

På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi med TAKK (tecken som alternativ kommunikation) som komplement till det talade språket. TAKK förenklar för barn att lära sig ord och ger barnen möjlighet att tidigt uttrycka sig och kommunicera det de vill genom att använda kroppen. Det tydliggör dessutom det talade språket genom att aktivera fler sinnen.

Vi använder oss även av bildstöd för alla barn i flera situationer under dagen. Arbetet med TAKK och bildstöd är en del i att skapa tydlighet, förutsägbarhet och trygghet för och är enligt forskning bra för alla barn.

Visning av förskolan

Är du intresserad av att söka vår förskola och vill komma på visning på nedanstående datum anmäl dig med ditt telefonnummer till naomi.jonas@molndal.se

Nästa datum för visningar av förskolorna på Bosgårdens pedagogiska enhet:

Fredagen den 22 mars 2024 klockan 9:15-11:00 FULLBOKAD!
Fredagen den 3 maj 2024 klockan 9:15-11:00

Observera att presentationen sker på Jungfrustigens förskola. Ni har därefter möjlighet att få en visning av valfri förskola (Hagåkers förskola, Jungfrustigens förskola eller Torallastigens förskola)

Litteraturdiplomerad förskola

Under läsåret 2021/2022 kommer vi att arbeta för att, liksom de andra förskolorna på Bosgårdens pedagogiska enhet, bli en litteraturdiplomerad förskola.

Bosgårdens förskolor på Facebook

Är du nyfiken på att se hur vi arbetar? Följ med oss på vår lustfyllda resa i sagans värld på vår facebooksida.

Varmt välkomna till Hagåkers förskola!

Relaterad information

Kontakt

Hagåkers förskola
Kronogatan 4
431 41 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Hagåkers förskola

Veronica Stigholt
Rektor
Hagåkers förskola
Torallastigens förskola
031-315 20 84

Dela på:

Senast uppdaterad