Ryets förskola

Ryets förskola ingår i Glasberget, Ryet och Rävekärrs pedagogiska enhet. Vi bygger vår utbildning utifrån vår gemensamma målbild “Med fantasi och glädje i fokus ser vi varandras möjligheter i det livslånga lärandet”

Låg, gul träbyggnad med en teckningsprydd dörr på glänt mot skolgården

På våra förskolor skall alla barn känna sig trygga, utvecklas och ha roligt. Vi vill skapa möjligheter för varje barn, att efter egna förutsättningar utveckla sina förmågor i en miljö med mycket fantasi och glädje.

Vi arbetar därför med ett upplevelsebaserat lärande med sagan som verktyg och utgångspunkt i vår undervisningen. Vi strävar efter en utbildningen som är utvecklande, utmanande och lustfylld för alla barn som går på våra förskolor.

Våra grupper

På Ryets förskola har vi tre grupper avdelningen:

  • Ugglan med barn i åldrarna 1-5 år
  • Svalan med barn i åldrarna 3-5 år
  • Dunungen med yngre barn i åldrarna 1-3 år.

Litteraturprofil kopplat till tematiskt arbetssätt

Ryets förskola arbetar för att bli en litteraturdiplomerad förskola vilket är ett fördjupat, litterärt samarbete mellan förskolor, familjedaghem och biblioteken. Det innebär att förskolan arbetar utifrån gemensamt framtagna kriterier.

Den övergripande tanken är att stimulera barnens språk- och läsutveckling och att barnen ska uppmuntras till att reflektera över text och bild genom riklig tillgång till litteratur, digitala verktyg och en fantasifull, språkstimulerande miljö.

Tematiskt arbetssätt

För att tydligt koppla ihop våran litteraturprofil med vår utbildningen så använder vi oss av en årslång saga. Sagan hjälper oss att skapa en röd tråd i de processer som pågår i undervisningen och blir en hjälpsam metod för att uppnå målen i läroplanen.

Det blir ett lustfyllt sätt att skapa ett meningsfullt och lustfyllt lärande för barnen. I vårt arbete med sagan får barnen också möjligheter att uppleva, utforska, upptäcka och tillföra sina egna idéer. Ett arbetssätt som främjar fantasi, glädje och lärandet.

TAKK

Pedagogerna på Ryets förskola har utbildat sig i och arbetar med TAKK, "tecken som kompletterande och alternativ kommunikation". TAKK konkretiserar och stärker den talade språkutvecklingen och det gör man bland annat med tecken och bildstöd i verksamheten.

Digitala verktyg

I alla grupper finns det iPads och smart-TV. Vi strävar efter att barnen skall utveckla en adekvat digital kompetens och använder de digitala verktygen på ett kreativt sätt. Vi skapar förutsättningar för att barnen blir producenter och kritiska användare.

Den digitala dokumentationen ger oss också möjligheten att tillsammans med barnen reflektera över lärprocesser och utveckla bättre arbetsprocesser i vår utbildning.

Relaterad information

Plan mot kränkande behandling

Kontakt

Ryets förskola
Brunnsgatan 67
431 34 Mölndal
031-315 21 42 Rektor
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Ryets förskola

Liselotte Bitsch
Rektor
Glasbergets förskola
Ryets förskola

Dela på:

Senast uppdaterad