Trollbäckens förskola

Trollbäcken är en förskola i tiden där barn lär sig tillsammans genom kreativitet, fantasi och lek. Vi erbjuder barnen en stimulerande och utforskande miljö. Här fylls deras vardag med tillit till sin egen förmåga, respekt för olikheter och delaktighet

Förskolan ligger i Eklanda och ingår i en enhet tillsammans med tre andra förskolor: Kompassen, Ekskogen och Eklanda Gård. Gemensamt för alla förskolorna är att vi arbetar inspirerat av Reggio Emiliafilosofin.

Trollbäcken består av sex avdelningar där barnen är uppdelade efter ålder. Vi har stora ljusa lokaler med två piazzor, gemensamma mötesplatser, i mitten där vi träffas i olika aktiviteter varje dag.

Vår gård är stor och utmanande för alla åldrar och gränsar mot Änggårdsbergen.  

Maten får vi från eget kök.

Relaterad information

Kontakt

Trollbäckens förskola
Bäckstensgatan 17
431 49 Mölndal
031-315 20 12 Trollbäckens förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Trollbäckens förskola

Annika Thomsen
Rektor
Trollbäckens förskola
Småfolkets förskola

Dela på:

Senast uppdaterad