Valås förskola

Valås förskola är en förskola där barn får möjlighet att utvecklas tillsammans genom kreativitet, fantasi och lek. Vi erbjuder barnen en stimulerande och utforskande miljö med mycket fokus på litteratur och språkutveckling.

Om förskolan

Hos oss fylls barnens vardag med möjligheter att utveckla tillit till sin egen förmåga, att utvecklas genom nyfikenhet och förundran. Arbetet med delaktighet och inflytande i vår vardag löper som en röd tråd genom verksamheten.

Valås förskola består av sex avdelningar där barnen är uppdelade efter åldrarna 1-3 år och 3-5 år. På Sagohatten, Sagotrollet och Sagoslottet vistas barn i åldrarna 1-3 år och på Sagoskogen, Sagodraken och Sagoskatten vistas barn i åldrarna 3-5 år. Vår gård är stor och utmanande för alla åldrar med en fantastisk skog alldeles runt hörnet av förskolan.

Litteratur och språkutveckling

På Valås förskola satsar vi aktivt på att profilera oss inom områdena litteratur och språkutveckling. Vi är en av Mölndals litteraturprofilerade förskolor vilket vi vill ska vara synligt för alla som besöker oss eller vistas i våra lärmiljöer på förskolan. Vår förskola ligger i ett mångkulturellt område där vi har fördelen av att flera olika kulturer och nationaliteter möts hos oss på förskolan. Denna möjlighet är något som verkligen berikar och lyfter vår pedagogiska verksamhet utifrån bland annat arbetet med litteratur och språkutveckling.

Maten tillagas på förskolan

Maten på förskolan får vi från eget tillagningskök med vår kock Linnéa som erbjuder fantastisk mat som både barn och pedagoger uppskattar mycket.

Vårt centrala läge i Lindome betyder också att vi har närhet till bland annat biblioteket som vi regelbundet besöker tillsammans med barnen och som är av stor vikt för oss utifrån vårt arbete med litteraturprofilering.

Leken viktig för lärandet

På Valås förskola strävar vi efter att barnen lär sig tillsammans genom kreativitet, fantasi och samspel. Vi arbetar aktivt för att ge leken stort utrymme i vår verksamhet. Tillsammans med barnen skapar vi tillgängliga och inspirerande lärmiljöer där barnen får möjlighet att växa och utvecklas, både som individer och i grupp.

Tillsammans med Kyrkängens förskola ingår Valås i en enhet med ett gemensamt utvecklingsfokus och en gemensam rektor. Vi vill på samtliga våra förskolor erbjuda dig och ditt barn en trygg, utmanande och utvecklande miljö där varje enskild individ bemöts utifrån sina unika förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid arbetet med normer och värden och värnar respekt för olikheter.

Oavsett vilken förskola du väljer för ditt/dina barn så möter du som vårdnadshavare en professionell verksamhet och ett gott bemötande.

Språkutvecklande arbetssätt

En del av vårt arbete inom detta område handlar om att vi i samarbete med Mölndals stad har möjlighet att erbjuda våra familjer språkväskor att låna hem. Tanken med språkväskorna är att man tillsammans i familjen ska få möjlighet att uppleva böcker, spel, ljudböcker på sitt hemspråk. Språkväskorna innehåller språkutvecklande material på diverse olika språk och även på svenska och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.) Bägge förskolorna arbetar aktivt med TAKK. Detta är väl synligt i samtliga våra verksamheter och ger oss ytterligare dimensioner i vårt arbete med språkutveckling.

Vi arbetar aktivt med att utveckla våra språk och läsmiljöer på förskolorna. I dessa miljöer finns det många olika berikande språkmaterial både i analog och digital form, såsom flanosagor, QR-sagor, böcker i analog och digital form samt på olika språk som barnen kan använda sig av. Vårt främsta verktyg när det gäller böcker i digital form är vårt digitala bibliotek Polyglutt.

Pedagogisk dokumentation

På våra förskolor arbetar vi aktivt med Pedagogisk dokumentation där Unikum är vår lärplattform. Varje förskola bloggar med fokus på utbildningen. Varje barn har även sin individuella lärlogg i Unikum där ni kan följa era barns utveckling och lärande. Unikum fungerar även som en dokumentationsvägg både inom våra förskolor och mellan förskola och vårdnadshavare.

Digitalitet i förskolan

På våra förskolor finns det flera olika varianter av digitala verktyg, som skapar möjligheter för barnen att lära sig mer om teknik och digitalitet i förskolan. Vi använder oss bland annat av Ipads, bluebots (programmering), Smartboard och Green screen. Vårt mål är att barnen ska ges många möjligheter till att möta olika uttrycksformer där dessa verktyg är ett komplement på vägen till ett lustfyllt lärande.

Våra digitala verktyg används också till att möjliggöra informationssök på nätet tillsammans med barnen.

Miljöarbete

Samtliga förskolor arbetar med Grön Flagg, detta som ett led till att våra förskolor ska bli miljöcertifierade, utifrån Mölndals stads vision där vi vill vara en hållbar stad där vi växer och mår bra.

Förskolan strävar efter att ta tillvara på och återanvända återvinningsmaterial i verksamheten. Vi arbetar även aktivt kring ”giftfri förskola” där vi har ett medvetet tänk kring inköp och vi ser kontinuerligt över vårt pedagogiska material på förskolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på oss att bedriva ett målinriktat arbete för att främja barn och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Om trakasserier och kränkande behandling äger rum i eller i samband med verksamheten är vi skyldiga att utreda och åtgärda det inträffade.

Vi arbetar för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter. Alla, både barn och vuxna ska känna sig trygga, accepterade och väl bemötta på förskolan.

Du kan läsa hela planen under relaterad information på höger sida.

Film om Valås förskola

Relaterad information

Kontakt

Valås förskola
Valåsvägen 2
437 32 Lindome
Fler kontaktuppgifter

Karta, Valås förskola

Eva Rolander
Rektor
Kyrkängens förskola
Valås förskola
031-315 12 11

Dela på:

Senast uppdaterad