Bosgårdsskolan

En skola där var och en utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och får verktyg för ett livslångt lärande.

Bosgårdsskolan

Lust, lärande, framtidstro

Bosgårdsskolan är en skola för alla. Här arbetar vi för att se våra elever varje dag och möta dem där de befinner sig. Vi erbjuder eleverna en trygg miljö och varierad undervisning med ett aktivt arbete för att var och en ska känna sig nyfiken och utmanad. Bosgårdsskolan är en skola för barn från förskoleklass till årskurs 3.

På Bosgårdsskolan är vi stolta över att samtliga lärare från förskoleklass till 3:an är legitimerade och behöriga pedagoger. Vår skolas goda kvalité bottnar i elevernas höga måluppfyllelse och deras trygghet och trivsel. Delaktighet är centralt för oss på Bosgårdsskolan och ni får därför tydlig och kontinuerlig information om ert barns kunskapsutveckling. Vi vet att höga förväntningar ger goda resultat. Att se och bekräfta alla elever och utgå från barnets starka kompetenser är nycklar till en lyckad skolgång.

Förskoleklass

Vi bedriver en varierad undervisning med ett aktivt arbete för att varje elev ska känna sig nyfiken och utmanad. Varje måndag har vi skogen som klassrum och utforskar olika ämnen med hjälp av utomhus-pedagogik. Hos oss möter eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som ger stöd i deras lärande och främjar goda relationer. Förskoleklassen är en obligatorisk skolform och fungerar som en bro mellan förskolan och grundskolan.

Årskurs 1-3

Vi har tre klasser i varje årskurs med engagerade och behöriga lärare som har som mål att ditt barn ska kunna forma och verka i morgondagens samhälle. Alla elever är utrustade med digitala verktyg som ger eleverna möjligheten att använda och möta flera olika uttrycksformer i ett lustfyllt lärande. Vår skola ska vara en trygg, kreativ, utmanande och stimulerande arbetsplats för såväl elever som vuxna.

Fritids

Vi har fem fritidsavdelningar varav tre yngrefritids som är till för dig som går i förskoleklass och 1:an och två äldrefritids för dig som går i 2:an och 3:an. Här erbjuds eleverna en varierad och lärorik fritid genom diverse veckoaktiviteter, projekt och fri lek. Fritidshemmen kompletterar skolans undervisning och ger eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och goda kamratrelationer.

Relaterad information

Kontakt

Bosgårdsskolan åk F-3
Frälsegårdsgatan
431 42 Mölndal
0708-71 44 34 administratör
031–315 20 09 rektor

Fler kontaktuppgifter

Karta, Bosgårdsskolan

Olena Ostrovska
Rektor
Bosgårdsskolan
031-315 20 09

Dela på:

Senast uppdaterad