Sinntorpsskolan 4-9

Sinntorpsskolan är en skola i östra Lindome. Skolan är belägen i ett vackert natur- och friluftsområde nära Barnsjöarna och Lindome idrottsplats.

På Sinntorpsskolan värnar vi om en trygg och trivsam arbetsmiljö, för både elever och personal. Vi har ett inkluderande arbetssätt och strävar efter att skapa en lärmiljö där alla ges möjligheten att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. På Sinntorpsskolan har vi höga förväntningar på eleverna. Eleverna möts av varierande undervisning, utmaningar och systematisk återkoppling.

I åk på Sinntorpsskolan går 4-9 cirka 400 elever.

PULS på Sinntorp

Ett arbetssätt med fysisk rörelse för åk 6-9 i syfte att

  • bidra till bättre hälsa
  • förbättra inlärning
  • öka koncentrationen
  • minska stressnivån.

Följ Puls på Facebook och Instagram under namnet “Puls på Sinntorp”.

Framtidens forskare

För att stimulera elever till vidare studier och intresse för forskning och teknik ger vi eleverna i åk 9 möjlighet att ansöka och delta i ett projekt med AstraZeneca.

Toleransprojektet

Toleransprojektet har drivits i Mölndals stad sedan 2013 och är ett långsiktigt projekt utifrån skolans demokratiuppdrag för att få ungdomar att diskutera och reflektera över frågor kring mänskliga rättigheter och människors lika värde. Eleverna får träna sig i att reflektera enskilt och i grupp, både muntligt och skriftligt. De övar på att sätta ord på sina tankar och även att lyssna på andras. Projektet arbetar med ungdomarnas självbild, självförtroende och tillit till den egna förmågan.

Projektet sträcker sig över ett läsår där ungdomar från Streteredsskolan, Almåsskolan och Sinntorpsskolan träffas under 10 heldagar och har lektioner med teman som ”Tillit och förtroende”, ”Drömmen om ett bättre liv” och ”Mod och motstånd”. Under lektionerna får ungdomarna möjlighet att träna sin förmåga att reflektera över sina tankar, ord och handlingar. De får tid att förstå varandra och träna samarbete och problemlösning. Projektet avslutas med en exkursionsresa till Polen och en efterföljande redovisning för respektive skolor.

Se filmen om Toleransprojektet:

Relaterad information

Kontakt

Sinntorpsskolan åk F-9
Industrivägen
437 36 Lindome
031-315 31 50 Administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Sinntorpsskolan

Marie Nyström
Rektor
Sinntorpsskolan år 4-9

Jenny Petersson
Biträdande rektor
Sinntorpsskolan år 4-9


Dela på:

Senast uppdaterad