Streteredsskolan

Streteredsskolan är en liten trygg 6-9 skola som ligger naturskönt i Kållered.

Streteredsskolan

På Streteredsskolan vill vi att alla ska känna sig trygga och ha förståelse och tolerans för människors olikheter. En skola där det råder nolltolerans mot all form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

På skolan går ca 260 elever i tre paralleller samt en grundsärskola. Skolan består av tre byggnader med stora och välutrustade salar - Sporregården, Videgården och Gemensamhetshuset. I gemensamhetshuset ligger delar av grundsärskolan, expeditionen, vår stora idrottshall, skolcafé och matsal. Här ligger även skolans hjärta skolbiblioteket.  Biblioteket är bemannat varje dag med fackutbildad skolbibliotekarie som undervisar i källkritik och informationssökning samt bokpratar för att främja elevernas läslust.

Skolan har ett elevhälsoteam med skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog vilka arbetar aktivt med att motverka kränkande behandling på skolan. Skolan har även en egen studie- och yrkesvägledare som hjälper eleverna med att utarbeta planer för framtiden.

Toleransprojektet

Toleransprojektet är ett projekt som arbetar utifrån skolans demokratiuppdrag och lyfter frågor som exempelvis mänskliga rättigheter. Elever från Almåsskolan, Sinntorpsskolan och Streteredsskolan har i slutet av år 7 och 8 möjlighet att ansöka om att delta. Se filmen om Toleransprojektet.

Relaterad information

Kontakt

Streteredsskolan åk 6-9
Ekgårdsvägen 6
428 34 Kållered
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Streteredsskolan

Rose-Marie Jonsson
Rektor
Streteredsskolan
Grundsär Streteredsskolan

Dela på:

Senast uppdaterad