Streteredsskolan

Streteredsskolan är en 4–9-skola med cirka 450 elever som ligger naturskönt i Kållered.

Streteredsskolan

På Streteredsskolan vill vi att alla ska känna sig trygga och ha förståelse och tolerans för människors olikheter. En skola där det råder nolltolerans mot all form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolan består av tre byggnader med stora och välutrustade salar:

  • Sporregården
  • Videgården
  • Gemensamhetshuset.

I gemensamhetshuset ligger expeditionen, vår stora idrottshall, skolcafé och matsal. Här ligger även skolans hjärta skolbiblioteket.

Biblioteket är bemannat varje dag med fackutbildad skolbibliotekarie som undervisar i källkritik och informationssökning samt bokpratar för att främja elevernas läslust.

Skolan har ett elevhälsoteam med skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog vilka arbetar aktivt med att motverka kränkande behandling på skolan. Skolan har även en egen studie- och yrkesvägledare som hjälper eleverna med att utarbeta planer för framtiden.

Toleransprojektet

Toleransprojektet har drivits i Mölndals stad sedan 2013 och är ett långsiktigt projekt utifrån skolans demokratiuppdrag för att få ungdomar att diskutera och reflektera över frågor kring mänskliga rättigheter och människors lika värde. Eleverna får träna sig i att reflektera enskilt och i grupp, både muntligt och skriftligt.

De övar på att sätta ord på sina tankar och även att lyssna på andras. Projektet arbetar med ungdomarnas självbild, självförtroende och tillit till den egna förmågan.

Projektet sträcker sig över ett läsår där ungdomar från Streteredsskolan, Almåsskolan och Sinntorpsskolan träffas under 10 heldagar och har lektioner med teman som ”Tillit och förtroende”, ”Drömmen om ett bättre liv” och ”Mod och motstånd”. Under lektionerna får ungdomarna möjlighet att träna sin förmåga att reflektera över sina tankar, ord och handlingar.

De får tid att förstå varandra och träna samarbete och problemlösning. Projektet avslutas med en exkursionsresa till Polen och en efterföljande redovisning för respektive skolor.

Se filmen om Toleransprojektet:

Relaterad information

Kontakt

Streteredsskolan åk 4-9
Ekgårdsvägen 6
428 34 Kållered
031-315 21 20 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Streteredsskolan

Anna Lundebring
Biträdande rektor
Stretereds­skolan
031-315 15 98

Dela på:

Senast uppdaterad