Ledardagar med dialogfokus

240 chefer från alla stadens förvaltningar samlades under två dagar i början av september. Rektor Fredrik Melleroth berättar.

Håkan A i Uddevalla 2018

Onsdagen och torsdagen 5-6/9 samlades stadens cirka 240 chefer från samtliga förvaltningar på Bohusgården i Uddevalla i en konferens om förändringsledarskap.

Sedan 2012 har ledardagar anordnats där utbyte mellan förvaltningar har skett och en gemensam riktning för fortsatt arbete i staden har pekats ut. Det har bland annat handlat om att arbeta fram stadens gemensamma vision och att bidra till förbättringsarbete gällande stadens digitalisering. Dock har stadens chefer aldrig haft två hela, sammanhängande, ledardagar tidigare.

Ledardagarna startade med att stadsdirektör Håkan Ahlström gjorde en tillbakablick på teman för tidigare ledardagar.

Håkan A Udevalla Har vi gått vilse

Håkan lyfte också fram Mölndals goda resultat i bland annat Fokus kommunranking och Dagens Samhälles ranking ”Årets superkommun”. I bägge placerade sig Mölndal som nummer två efter Stockholm respektive Nacka.

Håkan beskrev att han ansåg att fokus fortsättningen inte skulle vara på att hamna som nummer 1, utan istället att fokusera på att förbättra identifierade områden som dessa granskningar ser som brister för att som helhet bli ännu bättre.

Navid Modiri föreläser

Inspirerande föreläsare

Dagarna på Bohusgården erbjöd en fantastisk samling av föreläsare. Som en röd tråd i föreläsarnas teman fanns ledarskapet och behovet av dialog och kommunikation.

Saker jag tar med mig av de olika föreläsarna är bland annat att Navid Modiri (bilden ovan) pratade om vikten av att ”Mingla med mening” och att vi måste kämpa mot vår biologi för att förändras eftersom det inneboende i mänskligheten finns en dragning mot att ta den enklaste vägen. Detta kan upplevas som både kul och jobbigt samtidigt, kubbigt!

Sara Ingvarsson som är psykolog och bl.a. har skrivit boken Lägg ner ledarskapet pratade om teorier för ledarskap, inlärningspsykologi och organizational behavior management, OBM. Efter att ha studerat en del ledarskap och tagit del av de olika teorier och ledarstilar som beskrivs i forskning och litteratur så fann jag föreläsningen väldigt givande.

Colin Moon följde mönstret med ett innehåll som lyfte vikten av kommunikation och även belyste svårigheterna som kulturella skillnader kan föra med sig. Dessutom var Colin en fantastiskt rolig föreläsare så om ett gott skratt förlänger livet har han precis gjort en rejäl insats för folkhälsan…

Jonas Hammarbergs föreläsning fick mig att reflektera om att vi måste bli mer kollektivistiska samtidigt som vi behöver förhålla oss till den snabba utveckling som vi lever mitt uppe i. En utveckling som aldrig i mänsklighetens historia har gått så fort som nu. Och som inte heller någon gång kommer att gå så långsamt som just nu… Som ett förtydligande för detta kan nämnas att det tog 75 år för telefonen att nå 50 miljoner användare. För radion tog det 38 år. TV 13 år. Internet 4 år. Facebook 3,5 år. Och för Angry Birds 35 DAGAR…

Idrottspsykologen Susanne Petterson fick mig att reflektera över hur man bygger framgångsrika team. Dessutom är jag otroligt känslosam när det kommer till idrottsliga prestationer så jag behövde koncentrera mig hårt för att inte börja stortjuta av Susannes berättelser om Anders Södergren och Marcus Hellner och händelser med dem inblandade i samband med Sveriges stafettguld vid OS i Sotji.

Rannsakande om målstyrning

Dag två startade med att stadsdirektör Håkan rannsakade de modeller för målstyrning som vi har arbetat efter i Mölndal. Håkan reflekterade över vilka styrsignaler vi behöver för att kunna göra ett bra jobb. Han ifrågasatte också, med stöd av Tillitsdelegationen, den modell för mål- och resultatstyrning som de allra flesta i offentlig sektor arbetar efter och som går under namnet New Public Management (NPM).

Min egen reflektion är att för mig som rektor så räcker de statliga styrsignaler som utgörs av bestämmelser i skollag och läroplaner för att jag ska kunna göra ett bra jobb. Mycket av annan styrning tror jag kan ha en negativ påverkan.

Vad anser ni själva? Vilka styrsignaler behöver ni för att kunna göra ett bra jobb?

Slutligen kan jag ju inte avstå från att berätta om att den första dagen avslutades med en gemensam middag med god mat och bra musik. Vid middagen delades samtliga deltagare in i lag om cirka 5 personer för att tävla i en quiz. Laget som vann missade endast en av 24 frågor! Ni kan ju gissa vem som ingick i det vinnande laget… :)

Viktigt med utbyte

Att få utbyta erfarenheter och knyta kontakter över förvaltningsgränserna är otroligt givande och skapar en vi-känsla mellan förvaltningarna. Detta är något som jag hoppas att vi kan sprida även till medarbetare i de olika förvaltningarna. Jag vet att det jobbas på det och jag hoppas att det blir lyckat.

Tack för ordet!
Fredrik Melleroth, rektor Sörgårdsskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad