Pedagogiskt ledarskap - ett av våra viktigaste uppdrag

Stadsdirektör Mio Saba Sjösten gästbloggar på Pedagog Mölndal och lyfter det viktiga pedagogiska ledarskapet som alla inom skolförvaltningen arbetar med på olika sätt. Kanske är det ett av de finaste och viktigaste uppdrag som vi har inom kommunal verksamhet?

Stadsdirektör Mio Saba Sjösten

Kommunal verksamhet ansvarar och bedriver en bred och omfattande verksamhet för våra kommuninvånare. En del av det uppdraget handlar om att bedriva barnomsorg, förskola och grundskola. Kanske är det ett av de finaste och viktigaste uppdrag vi har?

Jag har själv arbetat i kommunal verksamhet i många år och har min bakgrund inom socialtjänsten. Jag vet att en viktig framgångsfaktor för att det ska gå bra i livet är möjligheten att få med sig en fungerande skolgång och slutbetyg från grundskolan. Det kan vara en avgörande faktor för hur det går senare i livet, med både gymnasiestudier och arbetslivet bland annat.

Det viktiga ledarskapet

Du som arbetar som pedagog eller rektor i våra pedagogiska verksamheter har kanske därför just ett av våra finaste och viktigaste jobb en kommun har. Att lära våra elever att läsa och skriva och få tillgång till den kunskap som öppnar sig i och med det. Ni arbetar alla som ledare på ett eller annat sätt, ledare för ett grupp pedagoger eller ledare för en barngrupp. Som medarbetare i kommunen är ni vår viktigaste resurs för detta uppdrag och för dem vi är till för!

Det senaste snart två åren har ställt än högre krav på ert arbete i och med pandemin. Stundtals har det varit riktigt tufft. Därför är det med glädje som jag ändå kan konstatera att fina skolresultat håller i sig och ibland till och med höjda resultat i våra skolor.

Hylla en kollega

I vår organisation vill vi gärna peppa och gynna varandra, därför har vi beslutat att dela ut interna utmärkelser i fyra kategorier. Utmärkelserna sätter fokus på och uppmuntrar bra saker som görs i våra verksamheter varje dag. Nu har du chansen att lyfta en kollega, en arbetsgrupp eller ett projekt som du tycker har bidragit med något extra bra för våra verksamheter i någon av följande kategorier:

 • Årets nytänkare
 • Årets serviceinsats
 • Årets samarbete
 • Årets hederspris

Du som är medarbetare i Mölndals stad hittar mer om detta på vårt intranät!

Mio Saba Sjösten
Stadsdirektör Mölndals stad

Bild: Elin Larsson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad