Verksamhetschefer i delat ledarskap

Anna Brügge Josefsson och Mette Myrin arbetar tillsammans som verksamhetschefer för Mölndals förskoleverksamheter. Likvärdighet och samarbete är två av delarna som står på agendan. Ett spännande arbete har påbörjats där förskolans rektorer delats in i team som ska stödja och stärka varandra i ledarskapet.

Under hösten 2022 startade vi vårt samarbete som verksamhetschefer för Mölndals förskoleverksamheter. Tillsammans ansvarar vi för 23 rektorer, 40 förskolor, 26 familjedaghem, 3 familjecentraler och två öppna förskolor.

Anna har arbetat som verksamhetschef i Mölndal i fyra år och dessförinnan som rektor och förskollärare. Mette började i augusti och kommer närmast från Göteborgs stad där hon arbetat många år som chef inom förskolan. Mette har också erfarenheter inom chefsutveckling och fastighetsfrågor sedan tidigare.

Vi arbetar för en likvärdig förskola med hög kvalitet.

Förskolan är starten på det livslånga lärandet och i Mölndals förskoleverksamheter ska barn trivas, utvecklas och ha roligt. En del av likvärdighetsarbetet bygger på att barnen erbjuds språkligt stimulerande miljöer som lockar till kommunikation på​ ​många olika sätt. De ska ges förutsättningar att utveckla förståelse för att kommunikation med alla språk, med ord likväl som estetiskt. Det är viktiga byggstenar nu​ likväl som i ett framtida samhälle och vi är därför måna om att på olika sätt ge barnen en röst i vår stad.

Barns röster i staden

Under Mölndals barnkonventionsveckan i november samlades hela vår organisation runt den gemensamma manifestationen 1000-tals lyktor. Det var en manifestation för och av barn där de gavs en röst i det offentliga rummet med lyktor som de målat med en mångfald av färger och tekniker. Ljusmanifestationen symboliserar att barn ska få leka och uttrycka sig på många olika sätt och den iscensattes på ettårsdagen för barnkonventionen som lag i Sverige.

Barn, vårdnadshavare, rektorer och pedagoger samlades runt arrangemanget och det blev ett fint sätt att skapa gemenskap mellan oss alla som finns i och runt Mölndals förskoleverksamheter. Hela 2402 lyktor lyste upp stadshusparken med sina klara färger och det var fint att se det gemensamma engagemanget där alla hjälptes åt för att få lyktorna att lysa i den kraftiga vinden som bjöd på rejält med utmaningar.

Barn står och tittar på ljusmanifestationen i Stadshusparken i Mölndal

Team för förskolans rektorer

Som verksamhetschefer arbetar vi med flera olika strategier för att skapa goda förutsättningar för kvalitet och utveckling. En av delarna handlar om rektorernas arbetsmiljö. Uppdraget som rektor kan ibland upplevas ensamt och för att förhindra detta och skapa en bättre arbetsmiljö och större möjligheter till kollegialt samarbete har vi tillsammans med rektorerna utformat fyra team.

I teamen får rektorerna möjlighet att samarbeta, lära av varandra och dela med sig av tankar och idéer i arbetet.

Teamen är geografiskt indelade och varje grupp består av 4-6 rektorer. Vår förhoppning är att arbetsmiljön för våra rektorer ska förbättras genom att de får möjlighet till diskussion, utveckling och samarbete i mindre grupper. Teamen startades upp vid årsskiftet och vi upplever att rektorerna är väldigt positiva och nöjda med sina team. Efter en tid pressad av pandemi strävar vi nu efter att återgå till det mer “normala” och samarbetet i teamen blir en viktig del i det arbetet.

Anna Brügge Josefsson, verksamhetschef
Mette Myrin, verksamhetschef

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad