Undervisning och estetiska lärprocesser

Tänk om jag fick bli kung för en dag då skulle jag ta bort alla vita papper och alla blyertspennor och vad skulle då hända med allt skapande på våra förskolor?

Mats Andersson 1. Foto Carina Eriksson

Den utmanande frågan i ingressen ställde Mats Andersson, från Högskolan i Borås, till oss på nätverksträffen för Skapande Förskola för någon vecka sedan. Ämnet för kvällen var ”Estetiska lärprocesser = undervisning.”

Mats pratar om estetiska lärprocesser som grunden för all undervisning. Han ser ett lärande som kringelikrokar sig framåt med sinnliga upplevelser i maximala kombinationer. Han betonar vikten av att arbeta hållbart och långsamt och att lyssna in barnen och se vad de gör med materialet. Att arbeta i myrsteg och att våga stanna i utforskandet.

Inledningsvis lyfter Mats upp Lars Lindströms olika lärteorier som riktar fokus på att lära sig på olika sätt. Vi behöver fråga oss: Vad är målet med vår undervisning? Är det att arbeta med lera som ett material eller att arbeta med lera för att lära om matematik? Arbetar vi i leran eller med hjälp av leran?

Mats Andersson 2. Foto: Carina Eriksson

Frågor som utmanar

Mats ger oss inte några färdiga svar men vi får massor av frågor att fundera på. Estetikens ursprungliga betydelse var det sköna, det vackra. Betyder det samma idag? Är estetisk och estetik samma sak? Vad är en process? Vad är hundraspråklighet? Har vi ett syfte och ett mål med våra estetiska lärprocesser på förskolan? Har vi kunskapen?

En bit in i föreläsningen får vi den utmanade frågan: Är det okej att arbeta med mat som material? Om det är mat som ändå skulle slängas och gå till spillo? Kan det vara en estetisk läroprocess? Vilka mål i läroplanen kan vi arbeta med i vår undervisning i så fall?

Undervisar vi om vi inspirerar barnen med konstbilder om frukt? Vad blir nästa steg i processen? Att titta på förmultningsprocesser? Vad händer om vi fortsätter med hjälp av barnens frågor om varifrån blomflugor kommer? Kanske kan vi hämta inspiration från Konstnären Magnus Lönns utställning Undrien där han arbetat med torkade bananer?

Om vi projicerar upp bilder på frukten med hjälp av digitala verktyg och fortsätter processen, befinner vi oss då i en vardagspraktik där vi undervisar i en estetisk lärprocess?

Mats Andersson ger oss exempel från kunskapsöversikten Undervisning i förskolan (Red. Sheridan & Williams, 2018) där vi kan läsa att ”undervisningen är en social, emotionell och kognitiv process, där lust, glädje, empati, meningsskapande och aktörskap förenas i målstyrda processer och utgår från barns lek och erfarenheter”. Kanske kan arbetet med estetiska lärprocesser bidra till just detta?

Carina Eriksson
carina.eriksson@molndal.se
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad