Känguruns förskola

Kängurun är en nybyggd förskola i Krokslättsområdet vid foten av Safjället.

Känguruns förskola

En del av det närbelägna naturreservatet är en naturlig del av förskolans pedagogiska rum. Stadsdelen kallas Nya Krokslätt ”ett hållbart samhälle i miniatyr” med en unik hållbarhetsprofil med klimatsmarta lösningar. Till Safjället förflyttar vi hos enkelt på iordningställd gångled direkt från förskolans gård.

Visning av förskolan

Är du nyfiken och intresserad av vår förskola? Vi har visningar av förskolan en gång i månaden. Kontakta rektor för att få information om tid och plats för visningen och anmäla dig till en visning.

Utomhuspedagogik och hemvister

Förskolan har en utomhuspedagogisk inritning med en bas i Reggio Emilia filosofins intentioner där vi har fokus på relationell pedagogik i en förskolemiljö där detta förenas i våra lärmiljöer och pedagogernas förhållningsätt. Här välkomnar vi barnen till en utforskande pedagogik där vi lär oss att lära tillsammans.

Förskolan har sex hemvister fördelat på två våningar. På första våningen finns två hemvister för våra allra yngsta och på andra våningen finns tre hemvister för barn från två till fyra år samt en hemvist för barn 4-5år. Hemvisterna präglas av lärmiljöer som lockar till lek, lärande och utforskande.

Tillagningskök och måltidspedagogik

Känguruns förskola har eget tillagningskök och alla måltider äts i matsalen. Den hemlagade maten tillagas sockersmart. Augusti 2019 kommer vi att börja arbeta med måltidspedagogik. Pedagoger, barnen och kocken arbetar tillsammans med mat och måltider. Det gör vi genom att arbeta med läroplanen och de nationella målen för folkhälsa och miljö. Genom inspiration och kunskap ökas barns intresse för mat på ett lustfyllt, enkelt och praktiskt sätt!

Relaterad information

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Känguruns förskola
Bergskroken 9 
431 37 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Känguruns förskola

Sara Lagervall
Rektor
Känguruns förskola
Toltorps förskola
031-315 20 71

Dela på:

Senast uppdaterad