Förskola med litteraturprofil

Mölndals stads litteraturprofilerade förskolor utgår från böcker, fantasi och lek i ett lustfyllt lärande.

Dockor

Förskolor med litteraturprofil utgår från ett årslångt sagotema som inspirerar och engagerar med hjälp av handdockor och sagokaraktärer.

Den övergripande tanken med de litteraturprofilerade förskolorna är att barnen ska få befinna sig i en språkrik miljön där de har stor tillgång till litteratur och får möta alla delar i förskolans läroplan på ett lekfullt sätt.

Gemensamma kriterier

Alla litteraturprofilerade förskolor utgår från gemensamma kriterier som de följer i sitt dagliga arbete. Dessa är:

  • Använda litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet.
  • Ge barnen positiva upplevelser av böcker, läsning och berättande.
  • Ge barnen möjlighet att uttrycka sig med flera språk.
  • Samverka aktivt med biblioteket.
  • Regelbundet utvärdera och utveckla arbetet med litteraturprofilen.

Alla litteraturprofilerade förskolor omdiplomeras utifrån kriterierna vartannat år. Detta görs för att säkerställa kvaliteten och utveckla arbetet vidare.

Samarbete mellan förskola och bibliotek

Arbetet med de litteraturprofilerade förskolorna är ett samarbete mellan förskola och bibliotek som har pågått i kommunen sedan 2005.

Mer information

På Pedagog Mölndal kan du läsa mer om litteraturprofilerade förskolor i Mölndals stad.

Kontakta Tina Harjula eller Carina Eriksson för mer information om litteraturprofil eller förfrågan om föreläsning.

Litteraturprofilerade förskolor

Vi har i nuläget 22 litteraturprofilerade förskolor, dessa är:

Kontakt

Tina Harjula
Verksamhetsutvecklare förskola
Skolförvaltningen

Carina Eriksson
Verksamhetsutvecklare förskola
Skolförvaltningen

Dela på:

Senast uppdaterad