Omställning med uppskattade effekter

Pandemin förde med sig en rad omställningar och snabba förändringar av undervisningen. På kulturskolan har en del av förändringarna dröjt sig kvar som komplement till den ordinarie undervisningen. Så vad är det då vi har tagit med oss?

Elgitarrlärare Johannes Nordgren hade redan innan pandemin börjat övergå till digitalt material i sin undervisning men under pandemin blev han helt utlämnad åt tekniken. Då satt eleverna hemma vid sina mobiltelefoner eller datorer och Johannes delade sin skärm med dem via Google Meet så han kunde visa hur låtarna skulle låta och hur det skulle se ut när man spelade. Noterna kunde eleven följa med i på skärmen via det onlinebaserade programmet Songsterr som eleverna kunde använda utan kostnad.

Film som komplement

Även YouTube fungerar som ett populärt alternativ till traditionella spelböcker, inte minst eftersom det går att hitta nästan vilka låtar som helst där. Och att man kan anpassa uppspelningshastigheten så att det går lagom fort medan man lär sig.

På YouTube finns videor för allt, säger Johannes Nordgren. Problemet är att det finns mycket skräp också, och filmer som lär ut fel. Jag får fungera som ett filter för eleverna och visa vilka klipp de kan använda när de övar på egen hand.

Många av Johannes elever har fortsatt öva till YouTube-videor hemma även efter pandemin. Sedan kommer de till sina lektioner och ber honom visa något särskilt svårt parti eller något moment de inte riktigt får kläm på. En del ber också att få filma Johannes teknik under lektionerna för att kunna gå tillbaka och titta när de kommer hem.

De flesta tycker att det är så mycket bättre att få öva till en video än ett notblad för ett notblad är ju helt tyst, säger Johannes. I en video kompletteras noterna med puls och rytm. Jag skulle säga att jag använder 97 % digitalt undervisningsmaterial numera.

Värdet av det personliga mötet

Undervisningen sker på plats igen men pandemin har fört med sig en tydlig utveckling. Den digitala vanan är större, utrustningen har blivit bättre och Johannes kan, i likhet med flera av sina kollegor, ibland erbjuda digitala lektioner om en elev inte kunnat ta sig till kulturskolan på länge och inte vill halka efter för mycket. Men hans uppfattning är att de allra flesta vill ha sina lektioner på plats.

Eleverna uppskattar verkligen att komma hit och få hjälp att reda ut problem som de har stött på och stöttning i att komma vidare. Vi lärare behöver inte vara rädda för att bli utkonkurrerade av YouTube utan det digitala blir ett bra komplement till vår undervisning, säger Johannes.

Digitala självstudier

Förutom att hålla själva undervisningen digitalt när covid-19 härjade som värst började flera av kulturskolans lärare att spela in material som eleverna fick tillgång till.

Filmpedagog Linda Svanegård skapade uppgifter i form av instruktioner och exempelfilmer till sina äldre elever så att de kunde fortsätta kursen i filmskapande på distans. Uppgifterna finns fortfarande tillgängliga för eleverna, men idag används de istället som komplement för den som vill utmana sig lite extra på egen hand. Flera av eleverna har till exempel valt att göra musikvideor helt utifrån digitala instruktioner.

Utökat utbud

Kulturskolan startade även två helt digitala kurser, en i animerad film och en i piano. Deltagarna fick tillgång till allt material de behövde och kunde följa kursen hemifrån via förinspelade videolektioner.

Upplägget fungerade bra överlag även om många av eleverna fick kämpa lite mer med motivationen när den sociala biten uteblev.

Lerfigurer som används i stopmotionfilmer. Foto: Linda Svanegård

Just nu är de digitala kurserna vilande men konceptet och materialet finns ju färdigt så att vi kan köra dem igen framöver om vi skulle vilja, säger filmpedagog Linda Svanegård. Framför allt vill vi använda dem för att ge elever som står i kö möjlighet att bekanta sig lite med ämnet medan de väntar.

Underlättat föräldraengagemang

Även vårdnadshavare har märkt av positiva effekter av digitaliseringen. Fiollärare Charlott Beckstrand leder fiolrytmik för barn mellan 5-7 år på kulturskolan. Under pandemin spelade hon in korta instruktionsfilmer som hon skickade till sina elever och deras familjer.

Även om barnen tyckte om filmerna var det framför allt många vårdnadshavare som hörde av sig och sa att det blivit mycket lättare att hjälpa barnen att öva hemma när de kunde höra låtarna och se de olika greppen som jag visade i filmen, berättar hon.

Charlott hade gärna fortsatt göra filmer även efter pandemin men nu när undervisningen ser ut som vanligt igen räcker inte tiden till.

Jag skickar förstås ut filmerna som redan finns om någon frågar efter dem, säger hon. Men jag hade gärna velat ha tid att skapa nya med bättre kvalitet.

Något annat som har underlättat för vårdnadshavare att bli mer delaktiga och få en större inblick i barnens undervisning är möjligheten till digitala utvecklingssamtal via Google Meet. Tidigare kunde det vara svårt att komma ifrån på barnens speltider då utvecklingssamtalen hölls och många är tacksamma över den fortsatta möjligheten till digitala möten.

Större överblick och mervärde

För kulturskolan, som har elever som går på gymnasieskolor, friskolor och grundskolor i olika kommuner, var det en utmaning att hitta plattformar för att dela digitalt material med alla elever och vårdnadshavare under pandemin.

Pianolärare Charlotta Önnebo löste detta genom att skapa en mappstruktur på Google Drive och bjuda in sina elevgrupper till varsin mapp. I mapparna la hon undervisningsmaterial, instruktionsfilmer och planeringsdokument för terminen.

Charlotta fortsätter kontinuerligt att använda och utveckla systemet med delade mappar, för att både elever och vårdnadshavare lätt ska kunna se vad de har jobbat med på lektionerna, vad de ska öva på till nästa gång och vad de kommer att jobba med framöver. Eftersom allt material finns i mappen kan även elever som inte kunnat vara med på en lektion hänga med i undervisningen. Något som ger mervärde för både vårdnadshavare och elever.

Tätare samarbeten

Mappstrukturer i Google Drive används även i stor utsträckning lärare emellan. Det ger goda möjligheter för lärare som undervisar på olika skolor att samarbeta och det går ofta att kika in digitalt i arbetslagsmöten som man av olika anledningar inte hade kunnat närvara på annars.

Hela den digitala arbetsmiljön har fått sig en skjuts. Nu skulle vi aldrig kunna gå tillbaka till något annat. Vi delar dokument och mappar, har interaktiva mötesplatser och gemensamma ärendelistor som alla kan fylla på. Vi lotsar varandra till rätt ställen via länkar och knappar och det pågår ständiga planeringsprocesser digitalt där det händer saker mellan mötena, säger Maria Wilhelmsson som är chef på kulturskolan.

Kulturskolan startade även en egen digital akutmottagning i Google-miljön under pandemin, där lärarna kunde bidra med tips till varandra relaterat till olika digitala verktyg som de använder i tjänsten. Digitalakuten används fortfarande och så småningom kanske den flyttar in under skolförvaltningens kommande satsning på SKF-akademin.

Just att kunna lära av varandra är så himla bra, det märktes inte minst under pandemin när allt gick så snabbt, säger fiollärare Charlott Beckstrand. Att till exempel kunna gå in på Google Drive och se hur en kollega lägger upp sina lektioner och få inspiration från det till sin egen undervisning. Det är toppen!

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar