Upplevelser som skapar sammanhang

Gemensamma upplevelser och sinnliga intryck bidrar till en inkluderande kultur där varje barn kan delta på sitt sätt. Det är utgångspunkten för avdelningen Prästkragen på Bifrost förskola.

Karin Johansson, Lena Mardani och Limour Bailey arbetar tillsammans på avdelningen Prästkragen. I gruppen finns barn med olika förutsättningar som behöver få chans att uppleva saker på olika sätt. Avdelningen är åldersblandad 1–5 år med flera barn med olika funktionsvariationer och de arbetar därför mycket med upplevelsebaserat lärande.
-Vi ser att det är ett bra sätt att kunna göra saker tillsammans med alla barnen där alla deltar på sitt sätt.

Spännande besök på Prästkragen

Karin och Lena samlar barnen på mattan för att tillsammans titta på dagsschemat som visualiseras med hjälp av bildstöd på väggen. När barnen har fått koll på dagen vill de sjunga om Kaj Kvadrat, Cilla Cirkel och de andra geometriska formerna. Precis när sången ska börja knackar det på dörren. En hattbeklädd figur med ett stort förstoringsglas kliver in genom dörren. ”Goddag, det är jag som är Tim Triangel, jag är ute på triangeluppdrag.”

Tim Triangel har inte bara förstoringsglas med sig utan också ett triangelmått där barnen kan spana efter olika triangelformer runt om på förskolan. ”Kolla jag har hittat en triangel, vi kan mäta och se” ropar ett barn genast! Ett annat barn pekar i taket på små papperstrianglar och säger ”titta, de har jag gjort, jag har klippt ut.”

förstoringsglas med triangel
förstoringsglas med triangel


Pedagogerna tar fram kaplastavar och annat byggmaterial och genast är byggandet av trianglar igång som ett lekfullt utforskande av matematik. Flera barn kommer på att de också vill rita och klippa trianglar så då skapas en station även vid ett bord. Tim Triangel får fullt upp med att nyfiket möta alla barnens tankar och idéer. Tim är noga med att se och bemöta både de barnen som befinner sig i händelsernas centrum och de som finns lite mer i utkanten och utforskar på egna sätt.

barn med ett trähhjärta i handen

Upplevelsebaserat lärande

Karin, Lena och Limour berättar att det upplevelsebaserade lärandet med hjälp av sagor och fantasikaraktärer ger en helhet i det pedagogiska arbetet.
-Vi riggar händelser som skapar sammanhang och arbetar sedan vidare med olika moment utifrån det. Vi bygger också på med många sinnliga upplevelser i alla lärande sammanhang.

Ett nytt delprojekt på Prästkragen börjar ofta med att pedagogerna ger input som väcker intresse och sedan byggs det på utifrån barnens associationer och idéer.
-Det första barnen sa när vi började rikta fokus mot trianglar var att ”fjärilar är trianglar.” Utifrån det har vi också utforskat fjärilar på olika sätt och har nu våra egna fjärilspuppor som barnen ivrigt följer i väntan på att de ska utvecklas till fjärilar.

En förskola för alla

Tidigare under våren har barnen också fått lära känna Cilla cirkel och Kaj kvadrat. Kaj Kvadrat bidrog bland annat med digitalt utforskande där barnen laborerade med rutsystem och programmering på ett lekfullt sätt. Tillsammans med Cilla Cirkel dök barn och pedagoger ner i ett konstprojekt med inspiration av konstnären Yayoi Kusama som bygger sin konst på cirklar och prickar.
-Det är väldigt tacksamt att arbeta med konst utifrån prickar eftersom prickar kan skapas oavsett ålder eller motorisk förmåga berättar Lena.

teckning med prickkonst
Ett barn använder en Bluebot


Pedagogerna på Prästkragen ser att den röda tråden som skapas genom det upplevelsebaserade lärandet är en nyckel till vi-känsla, gemenskap och även mycket glädje och skratt i vardagen.
-Vi är en förskola för alla och alla är med och upplever på sitt sätt, utifrån sina behov och förutsättningar.

Text Marie Eriksson
Foto Anders Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar