Fokus matematik 1-16

Under 2023 har Pedagog Mölndal haft fokus på matematik och hur barn och elever kan inspireras och motiveras genom hela skolsystemet från förskolan till högstadiet.

Genomgående i alla skolformerna är att på olika sätt motivera och öka barns och elevers intresse och självförtroende för matematik. Det kan handla om att i förskolan bygga på lekfullhet och fantasi och att i anpassade grundskolan få möta konkret och laborativ matematik. I grundskolan kan det röra sig om att få öva på att räkna med flyt och att få tänka runt matematik och få uppleva matematik på inspirerande sätt.

förstoringsglas med triangel

Matematik på Bifrost förskola

På avdelningen Vetegrodden på Bifrost förskola får barnen möta matematik och naturvetenskap på ett lustfyllt sätt i vardagen. Det är en lika naturlig del som allt annat i förskolans verksamhet och språket finns hela tiden med som en röd tråd. I artikeln beskrivs hur naturvetenskap och matematik kan bli en lika naturlig del som allt annat i förskolans verksamhet. Det behöver inte vara svårt.
Även på avdelningen Prästkragen utforskas matematik på alla tänkbara sätt i fantasins värld. Avdelningen är åldersblandad 1–5 år med flera barn med olika funktionsvariationer. De arbetar mycket med gemensamma upplevelser och sinnliga intryck som bidrar till en inkluderande kultur där varje barn kan delta på sitt sätt. Följ med på en matematikupplevelse i fantasins värld.

Projekt med rutin för daglig huvudräkning F-6

Räkna med flyt är ett matematikprojekt som hela Glasbergsskolan har gått in i med alla klasser F-6 för att ge alla elever matematikmotivation och strategier för huvudräkning. Efter ungefär ett läsårs arbete ser de redan tydliga effekter med elever som blivit otroligt snabba i huvudräkning. Genom att barnen får träna huvudräkningsstrategier 5-10 minuter om dagen får de möjlighet att successivt automatisera huvudräkningens alla delar. I den här artikeln beskrivs arbetet och flera av övningarna som motiverar eleverna att räkna med flyt.

Laborativ matematik i anpassade grundskolan

Speciallärare Erika Ringström ger en inblick i den anpassade grundskolans arbete med matematik. Genom konkreta material och laborativa aktiviteter skapas en motiverande matematikundervisning som engagerar eleverna? I blogginlägget om laborativ matematik beskrivs olika konkreta material, läromedel och digitala resurser för att laborera med bland annat antalsuppfattning och de fyra räknesätten. Erica tipsar också om en helt ny matematikbok med bildstöd.

Motivation till matematik i årskurs 7-9

Eleverna på Fässbergsskolan är med i projektet Mathivation. Projektet följer eleverna från årskurs 7 upp till årskurs 9 och handlar om att öka intresset, motivationen och självförtroende för matematik. Syftet är att öka intresset för ämnet genom att stimulera eleverna där de befinner sig. Det här görs genom ett samarbete med unga förebilder som inspirerar och undervisar eleverna på Chalmers.

Anders Eriksson och Marie Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar